Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang nhận Cờ Thi đua Tổng LĐLĐVN

Ông Lê Minh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - trao Cờ Thi đua Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Ông Lê Minh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - trao Cờ Thi đua Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Ông Lê Minh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - trao Cờ Thi đua Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Lên top