Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn ngành Y tế Thái Bình: Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho các gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.