Công đoàn ngành Y tế Sơn La biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu

Các tập thể, cá nhân được biểu dương tại hội nghị. Ảnh: Minh Hải
Các tập thể, cá nhân được biểu dương tại hội nghị. Ảnh: Minh Hải
Các tập thể, cá nhân được biểu dương tại hội nghị. Ảnh: Minh Hải
Lên top