Công đoàn Ngành Y tế Phú Yên: Tổ chức khám chữa bệnh và tặng quà cho bà con vùng lũ