Công đoàn ngành Y tế Nghệ An hỗ trợ đoàn viên tuyến đầu chống dịch

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An hỗ trợ CDC Nghệ An 10 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm. Ảnh: QĐ
Công đoàn ngành Y tế Nghệ An hỗ trợ CDC Nghệ An 10 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm. Ảnh: QĐ
Công đoàn ngành Y tế Nghệ An hỗ trợ CDC Nghệ An 10 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm. Ảnh: QĐ
Lên top