Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh tôn vinh 8 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh tôn vinh 8 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ảnh: TT
Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh tôn vinh 8 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ảnh: TT
Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh tôn vinh 8 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ảnh: TT
Lên top