Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy”

Phần dự thi của Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tại “Tết sum vầy” do Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức. Ảnh: CĐN
Phần dự thi của Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tại “Tết sum vầy” do Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức. Ảnh: CĐN
Phần dự thi của Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tại “Tết sum vầy” do Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức. Ảnh: CĐN
Lên top