Công đoàn ngành Y tế Đắk Lắk: Phát triển thêm gần 1.000 đoàn viên

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk trao  Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" cho đoàn viên Công đoàn ngành Y tế tỉnh. Ảnh: T.X
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" cho đoàn viên Công đoàn ngành Y tế tỉnh. Ảnh: T.X
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" cho đoàn viên Công đoàn ngành Y tế tỉnh. Ảnh: T.X
Lên top