Công đoàn ngành Xây dựng Đà Nẵng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ ngành

CĐ ngành Xây dựng Đà Nẵng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ ngành. Ảnh: XH
CĐ ngành Xây dựng Đà Nẵng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ ngành. Ảnh: XH
CĐ ngành Xây dựng Đà Nẵng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ ngành. Ảnh: XH
Lên top