Công đoàn ngành Nông nghiệp Thái Bình tập huấn công tác Công đoàn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh triển khai những nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Ảnh: B.M
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh triển khai những nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Ảnh: B.M
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh triển khai những nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Ảnh: B.M
Lên top