Công đoàn ngành Nông nghiệp Nghệ An tôn vinh 20 gia đình đoàn viên

Công đoàn ngành NNPTNT Nghệ An biểu dương, khen thưởng 20 gia đình đoàn viên tiêu biểu. Ảnh: VH
Công đoàn ngành NNPTNT Nghệ An biểu dương, khen thưởng 20 gia đình đoàn viên tiêu biểu. Ảnh: VH
Công đoàn ngành NNPTNT Nghệ An biểu dương, khen thưởng 20 gia đình đoàn viên tiêu biểu. Ảnh: VH
Lên top