Công đoàn ngành Nông nghiệp Hà Tĩnh tuyên dương công nhân tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tĩnh trao tiền thưởng kèm giấy khen cho các công nhân lao động tiêu biểu. Ảnh: Trần Tuấn
Đồng chí Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tĩnh trao tiền thưởng kèm giấy khen cho các công nhân lao động tiêu biểu. Ảnh: Trần Tuấn
Đồng chí Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tĩnh trao tiền thưởng kèm giấy khen cho các công nhân lao động tiêu biểu. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top