Công đoàn ngành Nông nghiệp Hà Tĩnh trao quà Tết Sum vầy

Ông Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh trao quà tại Chương trình Tết Sum vầy 2021. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh trao quà tại Chương trình Tết Sum vầy 2021. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh trao quà tại Chương trình Tết Sum vầy 2021. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top