Công đoàn ngành Nông nghiệp Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc

Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top