Công đoàn ngành Nông nghiệp Hà Tĩnh hỗ trợ làm nhà Mái ấm Công đoàn

Ông Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh trao tiền hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình anh Hội. Ảnh: NM
Ông Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh trao tiền hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình anh Hội. Ảnh: NM
Ông Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh trao tiền hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình anh Hội. Ảnh: NM
Lên top