Công đoàn ngành NNPTNT tỉnh Quảng Bình: Sôi nổi những phong trào thi đua

Ban Chấp hành CĐ Ngành NN & PTNT tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Lê Phi Long
Ban Chấp hành CĐ Ngành NN & PTNT tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Lê Phi Long
Ban Chấp hành CĐ Ngành NN & PTNT tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top