Công đoàn ngành NNPTNT Sơn La tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018 cho đội ngũ cán bộ CĐCS do CĐ NNPTNT Sơn La tổ chức. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Sơn La
Tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018 cho đội ngũ cán bộ CĐCS do CĐ NNPTNT Sơn La tổ chức. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Sơn La
Tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018 cho đội ngũ cán bộ CĐCS do CĐ NNPTNT Sơn La tổ chức. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Sơn La
Lên top