Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn ngành GTVT tham gia dâng hương, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ