Công đoàn ngành GTVT Quảng Bình chăm lo NLĐ ảnh hưởng dịch COVID-19

Lãnh đạo CĐ Ngành GTVT Quảng Bình trao hỗ trợ cho NLĐ khó khăn. Ảnh: LPL
Lãnh đạo CĐ Ngành GTVT Quảng Bình trao hỗ trợ cho NLĐ khó khăn. Ảnh: LPL
Lãnh đạo CĐ Ngành GTVT Quảng Bình trao hỗ trợ cho NLĐ khó khăn. Ảnh: LPL
Lên top