Công đoàn ngành GTVT Quảng Bình bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn”