Công đoàn ngành GTVT Nghệ An: "Giải nhiệt mùa hè” cho công nhân

Công đoàn ngành GTVT Nghệ An "giải nhiệt mùa hè" cho công nhân lao động trên công trường. Ảnh: VK
Công đoàn ngành GTVT Nghệ An "giải nhiệt mùa hè" cho công nhân lao động trên công trường. Ảnh: VK
Công đoàn ngành GTVT Nghệ An "giải nhiệt mùa hè" cho công nhân lao động trên công trường. Ảnh: VK
Lên top