Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội ký 8 thỏa thuận hợp tác

Một trong những lễ ký thỏa thuận hợp tác Chương trình Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023 của Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội. Ảnh: CĐHN
Một trong những lễ ký thỏa thuận hợp tác Chương trình Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023 của Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội. Ảnh: CĐHN
Một trong những lễ ký thỏa thuận hợp tác Chương trình Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023 của Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội. Ảnh: CĐHN
Lên top