Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội kiểm tra Tổ an toàn COVID-19

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội kiểm tra hoạt động và trao hỗ trợ  Tổ an toàn COVID-19. Ảnh: CĐN
Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội kiểm tra hoạt động và trao hỗ trợ Tổ an toàn COVID-19. Ảnh: CĐN
Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội kiểm tra hoạt động và trao hỗ trợ Tổ an toàn COVID-19. Ảnh: CĐN
Lên top