Công đoàn ngành Giao thông Hà Tĩnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Hội nghị sơ kết của Công đoàn ngành GTVT Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Hội nghị sơ kết của Công đoàn ngành GTVT Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Hội nghị sơ kết của Công đoàn ngành GTVT Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Lên top