Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình: Bàn giao 10 CĐCS về LĐLĐ các huyện, thành phố.