Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Tây Ninh khởi công xây nhà công vụ giáo viên

Các đại biểu tham gia lễ khởi công nhà công vụ giáo viên. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Các đại biểu tham gia lễ khởi công nhà công vụ giáo viên. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Các đại biểu tham gia lễ khởi công nhà công vụ giáo viên. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top