Công đoàn ngành giáo dục Hải Phòng triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Ông Tống Văn Băng-Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố.
Ông Tống Văn Băng-Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố.
Ông Tống Văn Băng-Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố.
Lên top