Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh chăm lo lợi ích đoàn viên

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tặng quà cho đoàn viên khó khăn tại lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: CĐ
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tặng quà cho đoàn viên khó khăn tại lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: CĐ
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tặng quà cho đoàn viên khó khăn tại lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: CĐ
Lên top