Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội: Thành lập Công đoàn Cty TNHH The ora Hà Nội

Tại lễ thành lập Công đoàn Cty TNHH The ora Hà Nội. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Tại lễ thành lập Công đoàn Cty TNHH The ora Hà Nội. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội