Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công đoàn ngành Dệt - may Hà Nội kỷ niệm 10 năm thành lập

Ông Hoàng Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Dệt - may Hà Nội báo cáo kết quả 10 năm hoạt động
Ông Hoàng Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Dệt - may Hà Nội báo cáo kết quả 10 năm hoạt động
Ông Hoàng Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Dệt - may Hà Nội báo cáo kết quả 10 năm hoạt động
Lên top