Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Đắk Lắk: Nhiều hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018

Chủ tịch CĐ Ngành Công thương Đắk Lắk Nguyễn Ngọc Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Trung
Chủ tịch CĐ Ngành Công thương Đắk Lắk Nguyễn Ngọc Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Trung