Công đoàn ngành Công Thương Hà Tĩnh tôn vinh công nhân tiêu biểu

Công đoàn ngành Công thương Hà Tĩnh tôn vinh 17 công nhân lao động tiêu biểu. Ảnh: Trần Tuấn.
Công đoàn ngành Công thương Hà Tĩnh tôn vinh 17 công nhân lao động tiêu biểu. Ảnh: Trần Tuấn.
Công đoàn ngành Công thương Hà Tĩnh tôn vinh 17 công nhân lao động tiêu biểu. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top