Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tôn vinh 289 cá nhân điển hình tiên tiến

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng bằng khen cho các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2019. Ảnh: TRẦN ANH HOÀ
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng bằng khen cho các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2019. Ảnh: TRẦN ANH HOÀ
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng bằng khen cho các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2019. Ảnh: TRẦN ANH HOÀ
Lên top