Công đoàn Ngân hàng Việt Nam biểu dương con cán bộ nhân viên học giỏi

Đồng chí Trần Văn Thuật và Trịnh Thanh Hằng trao quà cho các học sinh, sinh viên khó khăn, vươn lên trong học tập. Ảnh: H.A
Đồng chí Trần Văn Thuật và Trịnh Thanh Hằng trao quà cho các học sinh, sinh viên khó khăn, vươn lên trong học tập. Ảnh: H.A
Đồng chí Trần Văn Thuật và Trịnh Thanh Hằng trao quà cho các học sinh, sinh viên khó khăn, vươn lên trong học tập. Ảnh: H.A
Lên top