Công đoàn nâng cao trình độ cho người lao động

Người lao động của Công ty Cổ phần May Việt Thắng đi học nâng cao trình độ do Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức được hưởng lương như đi làm thêm giờ 150%. Ảnh: Nam Dương
Người lao động của Công ty Cổ phần May Việt Thắng đi học nâng cao trình độ do Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức được hưởng lương như đi làm thêm giờ 150%. Ảnh: Nam Dương
Người lao động của Công ty Cổ phần May Việt Thắng đi học nâng cao trình độ do Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức được hưởng lương như đi làm thêm giờ 150%. Ảnh: Nam Dương
Lên top