Công đoàn mở điểm bán gạo bình ổn “1 tặng 1” cho đoàn viên

Điểm bán gạo sạch bình ổn thị trường dành riêng cho đoàn viên, công nhân lao động tại TPHCM
Điểm bán gạo sạch bình ổn thị trường dành riêng cho đoàn viên, công nhân lao động tại TPHCM
Điểm bán gạo sạch bình ổn thị trường dành riêng cho đoàn viên, công nhân lao động tại TPHCM
Lên top