CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VN BÙI VĂN CƯỜNG:

Công đoàn luôn vì người lao động

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường thăm công nhân công ty In Công đoàn. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường thăm công nhân công ty In Công đoàn. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường thăm công nhân công ty In Công đoàn. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top