Công đoàn luôn sát cánh bên người lao động

Bữa ăn ca tại Công ty than Hà Lầm đều được cách ly, giữ khoảng cách an toàn. 
Ảnh: T.N.D
Bữa ăn ca tại Công ty than Hà Lầm đều được cách ly, giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: T.N.D
Bữa ăn ca tại Công ty than Hà Lầm đều được cách ly, giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: T.N.D
Lên top