Công đoàn luôn là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị Việt Nam

Các đại biểu giao lưu tại Hội thảo. Ảnh ST
Các đại biểu giao lưu tại Hội thảo. Ảnh ST
Các đại biểu giao lưu tại Hội thảo. Ảnh ST
Lên top