Công đoàn lồng ghép tuyên truyền phòng dịch COVID-19 và bầu cử Quốc hội

Một cảnh trong cuộc thi tìm hiểu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp do LĐLĐ Quận Tân Bình, TPHCM tổ chức. Ảnh Đức Long
Một cảnh trong cuộc thi tìm hiểu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp do LĐLĐ Quận Tân Bình, TPHCM tổ chức. Ảnh Đức Long
Một cảnh trong cuộc thi tìm hiểu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp do LĐLĐ Quận Tân Bình, TPHCM tổ chức. Ảnh Đức Long
Lên top