Công đoàn lo Tết cho công nhân nhà trọ xa quê

Tổ chức Tết cho công nhân nhập cư Cty ChingLuh. Ảnh: K.Q
Tổ chức Tết cho công nhân nhập cư Cty ChingLuh. Ảnh: K.Q
Tổ chức Tết cho công nhân nhập cư Cty ChingLuh. Ảnh: K.Q
Lên top