Công đoàn làm tốt, công nhân, chủ doanh nghiệp sẽ ủng hộ

Công nhân ăn thử cơm để lựa chọn gạo tại quầy gạo do Cty Kim Sáng cung cấp - Ảnh: L.T
Công nhân ăn thử cơm để lựa chọn gạo tại quầy gạo do Cty Kim Sáng cung cấp - Ảnh: L.T
Công nhân ăn thử cơm để lựa chọn gạo tại quầy gạo do Cty Kim Sáng cung cấp - Ảnh: L.T
Lên top