Công đoàn làm nòng cốt bảo vệ môi trường

Công nhân lao động tỉnh Tiền Giang tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Ảnh: K.Q
Công nhân lao động tỉnh Tiền Giang tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Ảnh: K.Q
Công nhân lao động tỉnh Tiền Giang tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Ảnh: K.Q
Lên top