Công đoàn Lâm Đồng bám sát cơ sở, vì người lao động

Ông Hoàng Liên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (giữa) kiểm tra thực hiện chính sách đối với người lao động. Ảnh Đức Thiệm.
Ông Hoàng Liên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (giữa) kiểm tra thực hiện chính sách đối với người lao động. Ảnh Đức Thiệm.
Ông Hoàng Liên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (giữa) kiểm tra thực hiện chính sách đối với người lao động. Ảnh Đức Thiệm.
Lên top