Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công đoàn Lai Châu đẩy mạnh thu kinh phí doanh nghiệp ngoài nhà nước

Cán bộ Liên đoàn lao động tỉnh tuyên truyền các văn bản về trích nộp kinh phí công đoàn tại công ty TNHH MTV Tràng An – Huyện Mường Tè
Cán bộ Liên đoàn lao động tỉnh tuyên truyền các văn bản về trích nộp kinh phí công đoàn tại công ty TNHH MTV Tràng An – Huyện Mường Tè
Cán bộ Liên đoàn lao động tỉnh tuyên truyền các văn bản về trích nộp kinh phí công đoàn tại công ty TNHH MTV Tràng An – Huyện Mường Tè
Lên top