Công đoàn là nhân tố không thể thiếu

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên có thẻ ưu đãi đoàn viên Công đoàn do Liên đoàn lao động quận phát hành sẽ được giảm giá khi mua các mặt hàng.Ảnh: HÂN ANH
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên có thẻ ưu đãi đoàn viên Công đoàn do Liên đoàn lao động quận phát hành sẽ được giảm giá khi mua các mặt hàng.Ảnh: HÂN ANH