Công đoàn Kon Tum thăm hỏi, hỗ trợ nâng chất lượng bữa ăn tại khu cách ly

Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Kon Tum  thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ nâng cao chất lượng bữa ăn tại khu cách ly. Ảnh:  Minh Hoàng
Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Kon Tum thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ nâng cao chất lượng bữa ăn tại khu cách ly. Ảnh: Minh Hoàng
Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Kon Tum thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ nâng cao chất lượng bữa ăn tại khu cách ly. Ảnh: Minh Hoàng
Lên top