Công đoàn KKT Hải Phòng thành lập CĐCS Công ty TNHH Kỹ thuật Bao bì Adhes

Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chúc mừng Ban chấp hành lâm thời Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì Adhes Việt Nam. Ảnh Duy Lân
Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chúc mừng Ban chấp hành lâm thời Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì Adhes Việt Nam. Ảnh Duy Lân
Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chúc mừng Ban chấp hành lâm thời Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì Adhes Việt Nam. Ảnh Duy Lân
Lên top