Công đoàn KKT Hải Phòng: Sẻ chia với công nhân hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn Khu kinh tế tặng quà 10 công nhân hoàn cảnh khó khăn Công ty TNHH Văn phòng phẩm quốc tế. Ảnh MD
Công đoàn Khu kinh tế tặng quà 10 công nhân hoàn cảnh khó khăn Công ty TNHH Văn phòng phẩm quốc tế. Ảnh MD
Công đoàn Khu kinh tế tặng quà 10 công nhân hoàn cảnh khó khăn Công ty TNHH Văn phòng phẩm quốc tế. Ảnh MD
Lên top