Công đoàn KKT Hải Phòng: Nhiều hoạt động hữu ích trợ giúp CNLĐ

Hàng nghìn công nhân tham dự ngày hội. Ảnh TN
Hàng nghìn công nhân tham dự ngày hội. Ảnh TN